Raportul de activitate

AL SERVICIULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSNICE – ANUL 2023 Persoanele vârstnice sunt considerate ca o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice ți fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. ⇒ Raport de activitate