ACTIVITĂȚI
“FII ACTIV ÎN SĂLAJ!”

“FII ACTIV ÎN SĂLAJ!”

Cod MY SMIS-150843

PROIECT COFINANTAT  DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL

OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020

PROIECT INIȚIAT DE :

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

cu sediul în Municipiul Zalău, strada 9 Mai, nr. 10, bl. R, ap. 1, cod fiscal 11345919, având calitatea de Lider.

Proiectul “Fii activ in Salaj!”, avand COD APEL POCA/659/2/1 se adreseaza regiunilor mai putin dezvoltate din judetul Salaj, urmarind consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local si introducerea de sisteme si standarde commune in administratia publica local ace optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Scopul proiectului “Fii activ in Salaj!” consta in cresterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Salaj de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local prin dezvoltarea retelei de voluntari in judetul Salaj ce vine in sprijinul comunitatii in situatie de criza si totodata crearea unui instrument comun de interventie in situatie de criza. Prin activitatile propuse, SNCRR Filiala Salaj isi va extinde aria de intervenţie şi va multiplica activităţile cu impact pozitiv in comunitate, precum şi initiative care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate şi în procesul de luare a deciziilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Cresterea capacitatii organizationale a SNCRR Filiala Salaj prin construirea unui dialog sustenabil cu societatea civila si administratia publica din judet;

 OS2. Cresterea gradului de constientizare a rolului societatii civile in comunitate, elaborarea unui instrument/ghid de bune practici de interventie in sitiuatie de criza;

 OS3. Cresterea gradului de pregatire profesionala in domeniul asistentei primului ajutor in vederea asigurarii unui grad ridicat de interventie in comunitate, in situatie de criza;

OS4. Cresterea premiselor de colaborare ale comunitatii si participarea/implicarea acesteia în procesul de luare a deciziilor;

OS5. Dezvoltarea retelei de voluntari in judetul Salaj;

OS6. Consolidarea parteneriatului intre societatea civila si administratia publica prin actiuni constante de implicare reciproca in viata comunitatii;

 OS7. Cresterea gradului de constientizare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea in in comunitate precum si a obiectivelor de dezvoltare durabila

Grupul tinta este alcatuit din 500 de persoane si este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se asteaptă un efect ca urmare a intervenţiei):

  • reprezentanţi ai ONG-urilor – 30 de persoane;
  • aleşi locali (ex. consilieri locali şi consilieri judeţeni, primari, viceprimari) – 60 de persoane
  • personal din autorităţile şi instituţiile publice locale (personal de conducere şi de execuţie); – 100 de persoane
  • cetăţeni – 310 de persoane

Rezultate preconizate – grupul tint ava participa la urmatoarele activitati:

-320 de membrii din GT, din care 160 de persoane vor participa la workshop-uri  si 160 de persoane vor participa la evenimente de promovare a rolului societatii civile in comunitate

 – 60 de membrii GT vor fi pregatite si certificate in domeniul acordarii primului ajutor

– 120 de membrii GT – crearea retelei de voluntari, din care 100 de membrii GT vor incheia contracte de voluntariat cu SNCRR Filiala Salaj.

Contractul de finantare pentru implementarea proiectului “Fii activ in Salaj!” a fost incheiat in data de 28.06.2022, iar perioada de implementare este de 14 luni.

Valoarea totala a proiectului este de 406.687,40 lei din care 398.553,65 cheltuieli nerambursabile si 8.133,75 contributie proprie.