Raportul de activitate

AL SERVICIULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSNICE – ANUL 2023 Persoanele vârstnice sunt considerate ca o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice ți fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. ⇒ Raport de activitate 

Ziua Internațională a persoanelor vârsnice

„O bătrânețe confortabilă este răsplata unei bine petrecute tinereți. În loc de a aduce perspectiva tristă și melancolica a degradării, ne-ar dărui speranțele unei eterne tinereți într-o lume mai bună.” Maurice Chevalier             Cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice, Crucea Roșie, filiala Sălaj a sărbătorit alături de persoanele aflate în îngrijire la Centrul de zi „A doua familie”.  Au […]